اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396استان لرستان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1396استان لرستان

 

 

 1- امین محمدی   2- زینب میر پور ( شماره شناسنامه – 22)   3- عباس مرادی   4- محمد رئوف   5 – فاطمه عزیزی عبدی   6- رضا ملک محمدی   7- احمد مرادی   8- احمد عسگریان نادی   9- زیبا حیدری کردعلیوند   10- سامان آزادی   11- فرشته حسنوند   12- سجاد نادری رمضان آباد   13- علی شیرپور   14- علی راستی پور   15- علی یاسمی (شماره شناسنامه – 6566)   16- مهران زمان پور   17- محمد حسینی (شماره شناسنامه – 99)   18- اکرم حبیبی   19- شیرین شاه منصوری   20- امید یاری پور (شماره شناسنامه – 779)   21- احسان امرایی   22- پوریا فرهمند   23- صفورا علیزاده   24- همت ملایی یارولی (شماره شناسنامه – 430)   25- عیوب حسنوند   26- یزدان فرخشاهی   27- سارا فرضی پوریان   28- ایمان کرم پوریان   29- حمید جمشیدی   30- میلاد رحیمی   31- رضا یادگاری   32- فرشته رستمی   33- صدیقه سرلک   34- اشکان شمسی (شماره شناسنامه – 4200116278)   35- محمد زارعی   36- هدا کمالی   37- سیده زینب هاشمی   38- امیر میرزایی   39- فاطمه بخشی پور   40- فاطمه میرزایی   41- امین مراد نژاد   42- محمود یارمحمدی   43- زهرا پولادوند   44- صادق حسنوند   45- ایرج نصیریان

0

شرڪت مختلط سهامی:

شرڪت مختلط سهامی:
شرڪتی است ڪه ((حداقل))
اعضاے آن ⇦((سه نفر است))
👈🏿حداقل دو شریڪ سهامے +
👈🏿حداقل یڪ شریڪ ضامن

‼️👈🏼اداره شرڪت برعهده شرڪای ضامن است. به علاوه شریڪ ضامن را زمانی مےتوان برای پرداخت قروض تعقیب نمود ڪه شرڪت ((منحل شده باشد))

‼️👈🏼در صورت تعدد شرڪاء ضامن، رابطه آنها با طلبڪاران مسؤولیت ((تضامنی)) است و رابطه آنها با یڪدیگر (روابط شرڪای ضامن) تابع مسؤولیت ((نسبی)) است.

‼️👈🏼شریڪ با مسؤولیت محدود حق نظارت بر امور شرڪت را دارد بدون آنڪه دخالتی در امر اداره ی شرڪت داشتہ باشد.

‼️👈🏼شریڪ با مسؤولیت محدود ((نمے تواند)) شخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از سهم الشرڪه خود در شرڪت وارد نماید و باید با رضایت سایر شرڪاء باشد.

‼️👈🏼شریڪی ڪه بدون رضایت سایر شرڪاء به شرڪت وارد شده است حق هیچ گونہ دخالت و نظارت و تفتیش در امور شرڪت را ندارد.

‼️👈🏼در صورت ورشڪستگی شرڪت، طلبڪار شریڪ حقی بر آن ندارد و دارایی شرڪت بین طلبڪاران شرڪت تقسیم مے‌شود.

‼️👈🏼در تقسیم دارائے شرڪت، سهم الشرڪه شرڪاء با مسؤولیت محدود نیز جزو ((دارائے شرڪت)) محسوب مے‌شود.

‼️👈🏼در صورت ((عدم ڪفایت)) دارایی شرڪت پس از انحلال، طلبڪاران شرڪت مے توانند براے استیفای بقیہ طلب خود به ((دارایی شریڪ)) مراجعہ ڪنند و در این حالت تفاوتی بین طلبڪاران شریڪ و طلبڪاران شرڪت نمے باشد.

‼️👈🏼((موارد انحلال)) شرڪت مختلط غیر سهامی، همان موارد انحلال شرڪت تضامنی است. مرگ یا محجوریت شرڪای با مسؤولیت محدود موجب انحلال شرڪت ((نمے باشد))

0

شرڪت مختلط سهامی

شرڪت مختلط سهامی:
شرڪتی است ڪه ((حداقل))
اعضاے آن ⇦((سه نفر است))
👈🏿حداقل دو شریڪ سهامے +
👈🏿حداقل یڪ شریڪ ضامن

‼️👈🏼اداره شرڪت برعهده شرڪای ضامن است. به علاوه شریڪ ضامن را زمانی مےتوان برای پرداخت قروض تعقیب نمود ڪه شرڪت ((منحل شده باشد))

‼️👈🏼در صورت تعدد شرڪاء ضامن، رابطه آنها با طلبڪاران مسؤولیت ((تضامنی)) است و رابطه آنها با یڪدیگر (روابط شرڪای ضامن) تابع مسؤولیت ((نسبی)) است.

‼️👈🏼شریڪ با مسؤولیت محدود حق نظارت بر امور شرڪت را دارد بدون آنڪه دخالتی در امر اداره ی شرڪت داشتہ باشد.

‼️👈🏼شریڪ با مسؤولیت محدود ((نمے تواند)) شخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از سهم الشرڪه خود در شرڪت وارد نماید و باید با رضایت سایر شرڪاء باشد.

‼️👈🏼شریڪی ڪه بدون رضایت سایر شرڪاء به شرڪت وارد شده است حق هیچ گونہ دخالت و نظارت و تفتیش در امور شرڪت را ندارد.

‼️👈🏼در صورت ورشڪستگی شرڪت، طلبڪار شریڪ حقی بر آن ندارد و دارایی شرڪت بین طلبڪاران شرڪت تقسیم مے‌شود.

‼️👈🏼در تقسیم دارائے شرڪت، سهم الشرڪه شرڪاء با مسؤولیت محدود نیز جزو ((دارائے شرڪت)) محسوب مے‌شود.

‼️👈🏼در صورت ((عدم ڪفایت)) دارایی شرڪت پس از انحلال، طلبڪاران شرڪت مے توانند براے استیفای بقیہ طلب خود به ((دارایی شریڪ)) مراجعہ ڪنند و در این حالت تفاوتی بین طلبڪاران شریڪ و طلبڪاران شرڪت نمے باشد.

‼️👈🏼((موارد انحلال)) شرڪت مختلط غیر سهامی، همان موارد انحلال شرڪت تضامنی است. مرگ یا محجوریت شرڪای با مسؤولیت محدود موجب انحلال شرڪت ((نمے باشد))

0

درجہ بندی مجازات حبس

درجہ بندی مجازات حبس
🎚درجہ۱……بیش از 25 سال
🎚درجہ۲…… 15تا 25 سال
🎚درجہ۳……10تا15 سال
🎚درجہ۴……5تا10 سال
🎚درجه۵ …2تا5 سال
🎚درجہ۶……6 ماه_2 سال
🎚درجہ۷……91روز تا 6 ماه
🎚درجہ۸ ……تا 3ماه

✴️درجہ بندی جزای نقدی:
💰درجہ1بیش از 100میلیون
💰درجہ2 بیش از 55تا100
💰درجہ3بیش از 36_55
💰درجہ4بیش از 18تا36
💰درجہ5بیش از 8تا18
💰درجہ6بیش از 2تا8
💰درجہ7بیش از 1تا2
💰درجہ8…تا یک میلیون

✴️مجازات های جایگزین حبس :
▒▒دوره مراقبت
▒▒خدمات عمومی رایگان
▒▒جزای نقدی
▒▒جزاے نقدی روزانه
▒▒محرومیت از حقوق اجتماعی

⚠️چنانچه مجازات اصلی و تکیلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی اجرا مے شود و همچنین دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

○○○○○○○○○○○○○○○○

مجازات های تعزیری بر حسب درجه بندی ماده ۱۹
🔶تعلیق👈🏼3تا8
🔶تعویق👈🏼6تا8
🔶تعدد و تکرار👈🏼1تا6
🔶شروع به جرم 👈🏼1تا5
🔶مجازات تکمیلی👈🏼1تا6
🔶معافیت از مجازات👈🏼7و8
🔶نظام نیمه آزادی👈🏼5تا7
🔶آزادی الکترونیکی👈🏼5تا8
🔶آزادی مشروط👈🏼1تا8
🔶توبه👈🏼6تا8
🔶مرور زمان👈🏼1تا8

‼️نکته:
1تا5👈باعث تخفیف
6تا8👈جهت سقوط جرم

0

نڪات بسیار مهم آزمونے خــیارات و احڪام آن:

نڪات بسیار مهم آزمونے

خــیارات و احڪام آن:
خیار حقی است ڪه برای طرفین معامله یڪی از آنها و شخص ثالث ایجاد می شود تا بموجب آن بتوانند عقد لازم را فسخ ڪنند.

1⃣خیار مجلس
2⃣خیار حیوان
3⃣خیار شرط
4⃣خیار تأخیر ثمن
5⃣خیار رؤیت وتخلف وصف
6⃣خیار غبن
7⃣خیار عیب
8⃣خیار تدلیس
9⃣خیار تبعض صفقه
🔟خیار تخلف شرط

☀️خیار مجلس :
زمانی ڪه طرفین معامله مجلس عقد را ترڪ نڪرده اند و متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند ؛ لازم به توضیح است ڪه یڪی از طرفین معامله مجلس عقد را ترڪ ڪند اختیارحق فسخ ایجاد میشود ، مگراینڪه در قرارداد طرفین این حق را ازخود ساقط ڪنند . این خیار مختّص عقد بیع است .

☀️خیار حیوان :
این خیارنیز مختص عقد بیع است و: « اگر مبیع حیوان باشد خریدار تا 3 روز از زمان عقد اختیار فسخ معامله را دارد .»

☀️خیار تأخیر ثمن :
این خیار نیز مختّص عقدبیع است و به این معنی است ڪه هرگاه درعقدبیع براے پرداخت ثمن و یا تحویل و تسلیم مبیع اجل مشخص نشده باشد ، درصورتیڪه 3 روز از تاریخ عقد بیع بگذرد و دراین مدت ، نه بایع مبیع را تسلیم خریدار ڪند و نه خریدار تمام ثمن را بفروشنده بپردازد ، دراین صورت فقط بایع اختیارفسخ معامله را دارد . نڪته قابل توجه آنست ڪه اگر فروشنده مبیع را تسلیم ڪرده باشد ولی ثمن را دریافت نڪند دیگر بایع اختیار فسخ معامله را ندارد .

☀️خیار شرط :
اگر درقراردادی برای طرفین معامله یا شخص ثالث شرط شود ڪه درمدت معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشند ، به چنین اختیارےخیار شرط گویند و آن عقد مثل عقد بیع ، بیع خیارےمیگویند

☀️خیار رؤیت و تخلف وصف :
اگر ڪسی مالی را رؤیت ڪند یا نمونه مال مورد خریداری را مثل برنج یا یڪ دستگاه ڪامپیوتر رؤیت ڪند و یا با اوصاف و صفت مشخصی خریداری ڪند و پس از تحویل متوجه بشود مال تحویل شده همانی ڪه رؤیت ڪرده بود نیست و یا آن اوصاف لازم را ندارد اینجا خیار رؤیت و تخلف وصف بوجود می آید .

☀️ خیار غبن :
غبن درلغت به معنی زیان و فریب و دراصطلاح حقوقی به معنای عدم تعادل ارزش مال مورد مبادله است .
هرگاه یڪی از طرفین معامله غبن فاحش داشته باشد یعنی در معامله مغبون شود به اندازه ای ڪه میزان ضرر و مغبونیت قابل تحمل نباشد طرف مغبون حق فسخ معامله را دارد ، ڪه به این خیار غبن می گویند

☀️ خیار عیب :
اگر بعداز معامله معلوم شود مبیع یا مورد معامله معیوب است ، خریدار اختیار دارد اینڪه معامله را فسخ ڪند و یا اینڪه آن را بپذیرد و مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب آنرا که اَرْش گویند ، از فروشنده بگیرد .نڪته قابل توجه آنڪه خیارعیب پس ازعلم به آن فورے است و بعلاوه زمانی براے خریدار خیار عیب ثابت میشود ڪه عیب در زمان معامله مخفی باشد ، تشخیص عیب با نظر “عرف” است .

☀️خیار تَدلیس :
به معنای فریب طرف معامله است ، تدلیس عبارتست از عملیاتی ڪه موجب فریب طرف معامله شود ؛ تدلیس دارای دورڪن است : رڪن اول عملیات و هراقدام عملی یا گفتارے است و رڪن دوم فریب می باشد .

☀️خیار تَبعّض صفقه :
مفهوم لغوی صفقه عبارتست از دست روی دست زدن و مفهوم اصطلاحی آن همان عقدبیع میباشد ، البته صفقه درلغت عربی به معنی دست به هم زدن نیز میباشد ، چون سابقاً بین طرفین معامله معمول بوده ڪه وقتی می خواستند رضایت خود را نسبت به عقدی ڪه منعقد ڪرده اند اعلام ڪنند ، دست راست یڪدیگر را می گرفتند و به هم دست می دادند ؛ بهمین جهت بیع را صفقه گویند
خیار تبعّض صفقه حقی است ڪه قانونگذار به خریدار میدهد تا درصورتیڪه قسمتی از بیع باطل باشد بتواند آن قسمتی را ڪه صحیح است فسخ ڪند .

☀️خیار تخلف شرط :
احڪام خیار تخلف شرط در مواد 234 تا 245 ق.م ذڪر شده است ، یعنی همان شروط ، صفت و نتیجه است، یعنی تخلف از شرط فعل ، صفت یا نتیجه برای ڪسی در قرارداد به نفع وے وضع شده است ، حق فسخ ایجاد می ڪند .

0

نڪات بسیار مهم آزمونی

نڪات بسیار مهم آزمونی

گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهے را ندارد، چون ((رأے محسوب نمی‌شود)).

استثنائات قاعده فراغ دادرس عبارتند از: اعاده دادرسے، اعتراض ثالث، واخواهے، رفع ابهام از حڪم و صدور رأے اصلاحی.

ظهارنامه‌ در بخشے ڪه مربوط به اظهارات اشخاص است، ((سند عادے)) و در بخشے ڪه مربوط به گزارش مأمورین ابلاغ است، ((سند رسمے)) است.

امضاء رڪن اصلے سند است اما به حڪم قانون، دفاتر تجارے تاجر، اگر امضاء هم نداشته باشد ((در حڪم اقرار بوده)) و علیه ولے در حد یک سند عادے قابل استناد است (م ۱۴ قانون تجارت)

دفتر تجارے بازرگان ((در هرحال)) علیه او قابل استناد است اما دفتر بازرگان در مقابل غیر بازرگان به نفع او سندیت ندارد بلڪه صرفاً یک قرینه است.

در اسناد رسمے، تاریخ تنظیم سند ((علیه همگان معتبر است)) اما در اسناد عادے فقط علیه ((طرفین، ورّاث و قائم‌مقام آنها)) قابل استناد است.

در امور حقوقے ((یک بار گواه احضار می‌شود)) اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نڪرد، برخلاف امور ڪیفرے ((امڪان جلب وے وجود ندارد))

وجه مشترڪ معاینہ محل، تحقیق محلّے و ڪارشناسے در این است ڪه هر سه ((امارات قضایے)) محسوب می‌شوند و هیچڪدام ((دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند)) و قابل اعتراض هم ((نیستند))

اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّے به طرفین ((ابلاغ نمی‌شود))‌ اما موضو؏ و وقت قرار ابلاغ می‌شود.

تنها موردے ڪه در امور حقوقے امڪان جلب وجود دارد، جلب ڪارشناسے در صورت ((عدم حضور)) براے تڪمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

0

نڪات بسیار مهم آزمونے 👤بازپرس ڪیست؟

نڪات بسیار مهم آزمونے

👤بازپرس ڪیست؟
بازپرس یا قاضے پرونده یا مستنطق مقامے است ڪه تحقیق مقدماتے جرایم و جمع آورے دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

👤دادیار ڪیست؟
دادیار صاحب منصبے است ڪه به نمایندگے از طرف دادستان انجام وظیفه مے ڪند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتے شود باید ڪلیه قرارهاے خود را به تایید دادستان یا معاون وے یا دادیار اظهار نظر برساند.

⚠️دادیارها پنج گروه هستند
1⃣دادیار تحقیق
2⃣دادیار اظهارنظر
3⃣دادیار اجراے احڪام
4⃣دادیار ناظر زندان
5⃣دادیار نماینده دادستان در دادگاه

□□□□□□□□□□□□□□□□□

⚠️تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

1⃣👈🏻بازپرس ممڪن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومے خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایے با دادستان است.
2⃣👈🏻بازپرس مے تواند راساً شروع به ڪار ڪند و در مواردے نیز از دادستان اجازه ڪسب نماید ولے دادیار براے اقدام به هر ڪارے باید از طرف دادستان مامور شود.

0

در صورت اختلاف بازپرس و دادستان در نوع قتل، حل اختلاف با کدام مرجع است؟

در صورت اختلاف بازپرس و دادستان در نوع قتل، حل اختلاف با کدام مرجع است؟
پاسخ

ماده 272- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.
پس با توجه به اینکه اختلاف در نوع جرم است حل اختلاف با دادگاه 2 کیفری است که دادسرا در آنجا وجود دارد.

0

ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یا کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
🔸در صورتی که افراد مورد اشاره در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، که قادر به تکلم نیستند، سواد داشته باشند، منشی شعبه مکلف است سوال را برای آنها بنویسد تا به طور کتبی پاسخ بگویند. و لزومی به تعیین مترجم برای وی نیست.
🔹در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای :
۱- شاکی
۲- مدعی خصوصی
۳- متهم خصوص
۴- شاهد
۵- مطلعی که ناشنوا است و یا قدرت تکلم ندارد، فردی را به عنوان مترجم انتخاب کند‌. این مترجم فرد مورد وثوقی است که توانایی بیان مقصود از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر را دارد.

0

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

سوال

اگر مترجم مذکور در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جهت رعایت راستگویی و امانتداری سوگند یاد نکند، آیا موجب عدم پذیرش ترجمه مترجم می شود؟

پاسخ

مطابق قسمت پایانی ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، خیر، عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
🔸تعیین مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، تعیین مترجم مورد وثوق دیگر از سوی بازپرس در موارد مذکور در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می گردد.

0

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق فضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود.

❓سوال

اگر تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، چه اقدامی صورت می گیرد؟

📝پاسخ

مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود.
🔸تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند.
🔹رعایت مقررات ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
🔸در صورتی که تغییر محل اقامت از سوی متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی به منظور تعلل و تاخیر به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، علاوه بر اینکه پذیرفته نیست و تمام اوراق به همان محل اقامت قبلی ابلاغ می گردد، کلیه ابلاغ ها در این حالت قانونی محسوب شده و نیازی به نشر آگهی نیست و حتی در موادی می تواند مبنای صدور دستور جلب متهم قرار گیرد.

0

نکات تجارت(شرکت تضامنی)

نکات تجارت(شرکت تضامنی) 👇👇

🔺شرکت تضامنی بین حداقل ۲ نفرتشکیل میشود

🔺حداقل تعدادشرکاهم درزمان تشکیل وهم درطول حیات شرکت لازم است

🔺موضوع فعالیت آن بایدازامور ذاتاً تجاری باشد

🔺ازشرکت های شخص محسوب میشود

🔺نیاز نیست مدیرشرکت حتماًازمیان شرکاشرکت انتخاب شود

⚛️شروط تشکیل شرکت:

💠سهم الشرکه نقدی تأدیه شود
💠سهم الشرکه غیرنقدی توسط #کلیه_شرکا تقویم وتسلیم شود

⚛️عدم رعایت این شروط:
بطلان شرکت

🔅شرکاحق استنادبه این بطلان رادرمقابل #ثالث ندارند

⚛️سهم الشرکه غیرنقدتوسط خود #شرکا صورت میگیرد
وبه مدیر_شرکت تحویل وتسلیم میشود

0