فایل صوتی تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید

فایل صوتی تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

1+

تدریس ایین دادرسی کیفری جدید

تدریس ایین دادرسی کیفری جدید شماره 1

تدریس ایین دادرسی کیفری جدید شماره 2

بررسی کلاهای ممنوع – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
026-34421826
09124667931
09396941377
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
0322226237003
6037991853816431
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
6396071106060858
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
6104337912760061
بانک ملت بنام علیرضا باقری

2+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar