مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی )

مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی )

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق ثبت

نمونه فایل صوتی حقوق ثبت - 09396941377     
1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar