ویژگی های قائم مقام تجارتی

ویژگی های قائم مقام تجارتی

1- قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. (آزمون وکالت 1385)

2- سمت قائم‌مقامی ممکن است کتباً یا عملاً داده شود. (ماده 395 ق.ت.)

3- اختیار کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن با قائم‌مقام تجارتی است. (ماده 395 ق.ت.)

4- تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست. (آزمون قضاوت 1380)

5- قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد. (ماده 398 ق.ت.)

6- نصب و عزل قائم‌مقام تجارتی با رییس تجارتخانه است.

7- نصب و عزل قائم‌مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً داده شود. (ماده 395 ق.ت.)

8- هرگاه نصب قائم‌مقام تجارتی به ثبت رسیده و اعلان شده، لازم است که عزل وی نیز به ثبت رسیده و اعلان شود. (ماده 399 ق.ت.)

9- تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در صورتی معتبر است که به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم اعلان شود. (ماده 396 ق.ت.)

10- چنانچه شخصی در خصوص نصب و عزل و یا تجدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی مدعی عدم آگاهی باشد، اثبات مطلع بودن وی بر عهده رییس تجارتخانه است.

11- رابطه بین رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع کارگری و کارفرمایی است و عزل و اخراج وی نیز موجب مسؤولیت کارفرما و طبق قانون کار می‌باشد.

12- قائم‌مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد. (ماده 397 ق.ت.)

13- اگر قائم‌مقامی به نحو اجتماع داده شود ولی قید نشود، هر یک از افراد قائم‌مقام می‌تواند منفرداً عمل کند و امضای او تجارتخانه را ملزم خواهد کرد.

14- چنانچه شرط شود که «در صورت عدم امضاء توسط همه قائم‌مقامان تجارتی، تجارتخانه ملزم نیست» ولی به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

15- با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نمی‌شود. (آزمون قضاوت 1389)

16- با انحلال تجارتخانه یا شرکت، قائم‌مقام تجارتی منعزل می‌شود. (آزمون وکالت 1388 و قضاوت 1390)

17- چنانچه تجارتخانه نمایندگان دیگری غیر از قائم‌مقام تجارتی داشته باشد، اختیارات این نمایندگان از طرف صاحب تجارتخانه تعیین می‌شود. (ماده 401 ق.ت.)

18- به غیر از قائم‌مقام تجارتی، رابطه سایر نمایندگان تجارتخانه با رییس تجارتخانه، رابطه وکیل در مقابل موکل است. (ماده 401 ق.ت)

0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *