واژه‌های مهم متون حقوقی

واژه‌های مهم متون حقوقی

33- Unconditional acceptance “آنکاندیشنال اکسِپتِنس”

قبول بی قیدوشرط

🔺An acceptance must be unconditional.
– قبولی باید بی قید و شرط باشد.

🔺Unconditional assent of the offeree to all the terms of offer is acceptance.
– قبولی عبارت است از، رضایت بی قید و شرط طرف ایجاب نسبت به همه شروط ایجاب¬کننده.

0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *